Realizujte svůj projekt

Již druhý rok platí nové podmínky pro založení společností. Chcete-li podnikat, můžete zvolit například s.r.o. Výhodou současné úpravy je zjednodušení postupu a tím i snížení poplatků z 10 tis. na 3. tisíce. Také základní kapitál již není nutné skládat, takže ušetříte finanční prostředky. Ovšem tím se zbavíte možnosti ručit jenom do výše vloženého kapitálu. Zpřísňují se podmínky pro plnění závazků. Nově je ustaven institut hospodařit s péčí řádného hospodáře.

Podmínky jako na Západě

Čeští podnikatelé to nemají lehké, co se týká vyřizování formalit. Právní řád není jednoznačný a dokumenty potřebné k založení společnosti dosti komplikované. Také práci notářů je nutné zaplatit. V tomto případě je lépe si firmu odkoupit. Odborní pracovníci Vám zaručí 100 %, že budete zapsáni v obchodním rejstříku. Ozvěte se, jsme tu pro Vás. V případě, že potřebujete podnik na míru, také Vám vyhovíme.


Comments are closed