Pokus o definici

Slyšeli jste někdy o elektrosmogu? Pravděpodobně ano, ale pokud ne, pokusme se velmi jednoduše a lapidárně o nějakou stručnou definici. Jedná se v podstatě o uměle vytvořené neionizující záření, které kolem sebe šíří veškerá elektrická a elektronická zařízení. Působení tohoto elektromagnetického pole bohužel není bez nepříznivých zdravotních účinků na živé organismy. Dá se v podstatě hovořit o jakémsi skrytém nebezpečí současnosti, ale zejména budoucnosti.

Kumulativní účinek

Intenzita elektrosmogu se totiž sčítá a poškození zdraví může být tím větší, čím déle a čím častěji je mu člověk nebo jakýkoli jiný organismus vystavován. (Mohli bychom to přirovnat ke kumulačním účinkům slunečního záření na kůži člověka, které může vyústit až v rakovinu kůže.) Chcete-li si tedy své zdraví uchovat a zabránit poruchám srdeční činnosti, poruše metabolismu, fatálním změnám v krevním obraze, poklesu plodnosti a mnoha dalším zdravotním poruchám, doporučujeme vsadit na maximální ochranu před elektrosmogem, zejména na ochranu před zářením vysílačů mobilních operátorů pomocí čipové karty BioProtect 400.