Kořenová čistička

Kořenová čistírna je osázena bahnomilnými mokřadními rostlinami. Tato vegetace plní celou řadu funkcí, díky které je kořenová čistička účinná. Rostliny v jezírku funguje prvně jako zateplovací vrstva v zimě a díky ní kořenová čistírna nezamrzá a čistící procesy v ní pokračují i v mrazech. Rychlý růst mokřadní vegetace v čističce způsobuje intenzivní produkci organického substrátu v podobě odumřelých částí rostlin, kterými se plní spodní část a tak může dát vzniku čistícím biologickým procesům. Právě dobrá vrstva organické hmoty má hlavní čistící účinek. Kořenová čistírna se nejčastěji osazuje rákosem obecným, nebo chrasticí rákosovitou a to především díky tomu, že tolerují i značné znečištění vody.

Kořenová čistírna

Díky vrstvě substrátu na dně a kořenům, nebo oddenkům kořenová čistírna přitahuje mikroorganizmy, které čistí vodu. Kořeny rostlin dále přivádějí do vody kyslík, který se zásadní měrou podílí na čištění znečištěné odpadní vody. Příroda má ohromný samočistící potenciál a právě jej kořenová čistička rozsáhle a promyšleně využívá. Vše se děje čistě přírodní cestou bez vedlejších efektů a nedostatků.

Kořenová čistička
5 (100%)1