Jak to tak chodí

Je to už tak na světě zařízeno, že každý má již od svého narození v základních ohledech narýsovánu čáru a směr svého života. Každý z nás je, laicky řečeno, explicitně determinován participací na heliocentrickém gnosticismu a predestinací hypotetickým demiurgem, což v konjunkci s fatální skepsí resultuje v morbidním defétismu. I proto je tak důležité eliminovat byť zdánlivě marginální hyperplasie.

Co z toho plyne

A co by k výše řečenému mělo sloužit lépe, než horoskop na zítra, který nám podrobně osvětlí všechny tyto jemné nuance našeho vitálního projevu ve spojitosti s naší každodenní přítomností, že? Je to sice experimentálně neověřená, ale v praxi již tisíciletí používaná metoda, k níž se utíkali nejen prostí lidé, ale i vládcové, počínaje čínskými císaři a konče americkými prezidenty.


Comments are closed